در کنار اقیانوس  آبی آبی آبی

 سکوت و صدای موج  آسمانی سوت و کور

یک روز کامل و آواز هایی که دوست داری زمزمه کنی

 شب و مهتاب نسیم نمدار

 ماسه های مخملی و سنگ های فیروزه ای

چراغ هایی که کم سو نمی شوند و تو یادت نمی آید غصه ای داشتی

روز شاد از شب و شب زنده تر از روز

 رهایی و نفس... هوا هوا هوا ی تازه

اگر دو بال داشتم!

دیگرلحظه ای درنگ چرا؟

هانی

www.haninameh.blogfa.com

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید